Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
PlayPause
Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
previous arrow
next arrow
Cơm hộp cho những buổi họp quan trọng
Cơm hộp cho những buổi họp quan trọng

Cơm hộp cho những buổi họp quan trọng

“Bento” là một từ tiếng Anh, đại diện cho văn hóa cơm hộp Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới. Nó không chỉ là một hộp cơm trưa tiện lợi, mà còn có rất nhiều loại cơm hộp khác nhau…