Kansai

Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
PlayPause
Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
previous arrow
next arrow
“Kyoto” phần 1 – “Chùa Kinkakuji”
“Kyoto” phần 1 – “Chùa Kinkakuji”

“Kyoto” phần 1 – “Chùa Kinkakuji”

Xin chào mọi người, địa điểm đầu tiên khi chúng ta đến với Kyoto chính là chùa Kinkakuji! (Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Kinkaku-ji) Chùa Kinkakuji là một trong những ngôi chùa “đắt giá” nhất Nhật Bản! Đây là một chùa bảo tháp tỏa…