Mùa hè ở Nhật Bản

Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
PlayPause
Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
previous arrow
next arrow
Mùa mưa
Mùa mưa

Mùa mưa

Lại một mùa mưa đã đến ở Nhật Bản! Tôi nghĩ nó đã bắt đầu vài tuần trước, nhưng có vẻ như nó mới chính thức bắt đầu từ tuần này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trời sẽ…