Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
PlayPause
Mt. Fuji - Yamanashi
Itsukushima Shrine - Hiroshima
Stone Buddhist image - Anywhere
God of Cereals - Anywhere
previous arrow
next arrow
Về Sentō – Lịch sử của Sentō
Về Sentō – Lịch sử của Sentō

Về Sentō – Lịch sử của Sentō

Ở Nhật Bản, có một truyền thống lâu đời về những bể suối nước nóng công cộng được gọi là “sentō”.
Sentō được nhiều người yêu thích là một phần của văn hóa tắm và cộng đồng của Nhật Bản.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về sự quyến rũ và niềm vui của sentō Nhật Bản.
Hãy dành thời gian thư giãn và trải nghiệm nó trong khi tương tác với người địa phương.